Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.

 

1.1 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi MB „Reklamos laboratorija“ internetinėje svetainėje www.advertlab.lt lankytojų asmens duomenis.

 

1.2 Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

2. Asmens duomenys.

 

2.1 Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris.

 

2.2 Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 

2.3 Asmuo turi teisė bet kada keisti ir/ ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu arba telefonu +370 602 264 63.

 

 

3. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas.

 

3.1 www.advertlab.lt naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai yra kaupiami statistikos tikslais. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.

 

3.2 Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, spręsti problemas, susijusias su užsakytų paslaugų suteikimu, informuoti lankytoją apie įdomius pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. 

 

3.3 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

 

3.4 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

 

 

4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims.

 

4.1 Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje ir turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 3 skyriaus 2 punkto tikslams pasiekti.

 

4.2 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

5. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas.

 

5.1 MB „Reklamos laboratorija“ naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. Google Analytics“ naudoja internetinio srauto slapukus, kurie padeda matyti kokius puslapius vartotojas lanko. Tai padeda internetinio srauto duomenų analizei atlikti bei pagerinti naršymo kokybę internetiniame puslapyje, atsižvelgiant į vartotojų elgseną. Šią informaciją naudoja tik statistinės analizės tikslais.

 

Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis.

 

Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.

 

 

6. Nepilnamečių asmenų apsauga.

 

6.1 Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra renkami ir neperduodami tretiesiems asmenims.

 

 

7. Privatumo politikos keitimas ir baigiamosios nuostatos.

 

7.1 Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.

 

7.2 Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis svetainės paslaugomis.

 

7.3 Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

 

7.4 Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

 

 

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@advertlab.lt